top of page

SALGSBETINGELSER – NORGESGJERDE AS

 

Disse betalingsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Norgesgjerde AS til forbruker pr 01.01.2016. Disse betingelsene, sammen med skriftlig bestilling og øvrig skriftlig korrespondanse, utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet.

 

Parter

Selger er Norgesgjerde AS, org nr 995 453 037 (vi/oss/vår). Kjøper er den som skriftlig har bekreftet bestillingen (du/deg/din).

 

Priser

 

Alle priser på nettsiden og på tilbud er oppgitt inkl. mva, ab Farsund, altså hentet på vårt lager i Farsund, om ikke annet er avtalt spesielt.

 

Bestillings- og avtaleprosess

 

En handel hos oss gjennomgår typisk en del standard punkter. Disse er:

1. Forespørsel fra deg pr telefon/e-post/post med beskrivelse av behov.

2. Tilbud fra oss

3. Skriftlig aksept av tilbud fra deg

4. Bekreftelse fra oss om at varer er lagt til bestilling (ordrebekreftelse). Her vil vi så langt som mulig angi en forventet produksjonsuke basert på gjeldende lagerstatus og produksjonskapasitet.

5. Varene produseres og pakkes.

6. Varene transporteres med vår transportør til terminal eller til avtalt adresse, alternativt hentes hos oss.

 

Ordrebekreftelse

 

I forbindelse med bestilling blir det opprettet en ordre i våre systemer som danner grunnlaget for blant annet ordrebekreftelse, produksjon og fakturering. Ordrebekreftelsen sendes ut pr e-post med indikasjon på hvilken uke din ordre er planlagt for pakking. Som kunde har du ansvar for å kontrollere denne informasjonen og melde fra til oss om eventuelle åpenbare feil (f.eks. leveringsadresse, totalpris mv). Da frakten først er kjent etter at varene er pakket, vil denne først påføres i forbindelse med fakturering.

 

Levering

Ordrer blir som hovedregel håndtert i den rekkefølge de blir bestilt. Leveringstid ut fra oss vil normalt være 1-3 uker, men kan i perioder med stor pågang avvike fra dette. Håndtering av eventuelle reklamasjoner samt retting av mangler skjer vanligvis senest neste virkedag der det er mulig. Vi streber for øvrig etter å gi så god informasjon som mulig om leveringstid og eventuelle avvik fra dette.

 

Endring av bestilling

En bestilling kan fritt endres frem til uken før den skal leveres. Endringer etter den tid vil vi etterkomme så langt vi har mulighet til, men det vil kunne medføre merkostnad og lengre leveringstid.

 

Frakt/transport

Leveranser skjer til adresser i hele Norge innenfor vår transportørs distribusjonsnett (Nor Lines pr 01.01.2016). Hjemlevering er standard leveringsmåte for gjerder. Det er også mulig å avtale henting av varer på terminal. Så snart varene er ferdig pakket hos oss, meldes forsendelsen inn til transportør. Deretter henter transportør varene hos oss, samtidig som det sendes ut en e-post til deg med sporingsinformasjon. Når varene ankommer terminal vil du bli kontaktet av transportør for å avtale tid for utkjøring, alternativt henting om det er avtalt. For varer som skal til Vestlandet og Nord-Norge, skjer hele eller deler av transporten med båt fra Kristiansand på torsdager og lørdager (avhengig av destinasjon). Transporttid varierer normalt fra et par dager til opptil to uker etter hvor langt det skal transporteres. 2 Kostnadene ved transport er basert på volum og er først kjent når varene er pakket hos oss. Kostnader for transporten dekkes av kunde om ikke annet er avtalt.

 

Betaling

Orden blir fakturert etterskuddsvis, normalt uken etter levering ut fra oss. Standard betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato. Ved manglende eller for sen betaling blir utestående beløp krevd inn ved purring og påfølgende inkasso. Merkostnader som følge av for sen betaling blir belastet kunde i sin helhet. Varene er dessuten å anse som Norgesgjerde AS sin eiendom inntil fullt oppgjør foreligger, inkl renter, gebyr og andre omkostninger som har påløpt. Om du er uenig i faktura, er det viktig å melde tilbake til oss raskt, så vi unngår at unødige kostnader påløper.

 

Kredittsjekk

Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittsjekk i forbindelse med behandling av din ordre. Ved større ordre, eller om resultat av kredittsjekk tilsier det, vil vi kunne kreve delvis forhåndsbetaling før ordre sendes fra oss. Ved alvorlige forhold i kredittsjekken vil vi kunne be om forhåndsbetaling av hele ordren, evt. forbeholde oss retten til å kansellere ordren uten videre begrunnelse.

 

Transportskader og reklamasjon

Ved eventuelle transportskader må dette meldes til sjåfør i forbindelse med henting/mottak av varene. I tillegg meldes dette via e-post til oss med nødvendig dokumentasjon (bilder, liste over skadede deler) for videre oppfølging. Eventuelle mangler ved leveranse (komponenter som mangler, feil som kommer til syne når varen er pakket ut osv.) må meldes tilbake til oss skriftlig (e-post) uten unødig opphold. For at vi raskest mulig skal rette opp i evt. mangler, ber vi om best mulig dokumentasjon i form av bilder, vareliste og kort beskrivelse etter hva som er hensiktsmessig. Vi anser det som rimelig at dette er meldt oss senest en uke etter at varene er utlevert fra transportør. Ved feil eller mangler ved produkter, må dette på samme måte meldes til oss skriftlig uten unødig opphold. Vi følger Forbrukerkjøpsloven og reklamasjoner blir håndtert i henhold til denne. Informasjon om eventuelle garantier ut over dette er oppgitt på vår hjemmeside, http://www.norgesgjerde.no/.

 

Retur

All retur av varer skal avtales/godkjennes av oss på forhånd. Overskuddsvarer returneres normalt ikke, ei heller varer som er modifisert/tilpasset ordre (f.eks. trapp). Eventuelle feil/mangler som vi er ansvarlig for, blir erstattet av oss uten unødig opphold og uten ekstra kostnad for deg. Feil og mangler som oppstår på grunn av feil mål osv. oppgitt av kunde, belastes normalt kunde i sin helhet.

 

MVH Norgesgjerde AS

Tlf 383 90 400

bottom of page