top of page

Installasjonsveiledninger

Graving av stolpe-fundament

 1. Grav hull ca. 25 cm (10”) i diameter, dybden vil være avhengig av stolpens lengde (høyde) og bakke-forholdene. En god regel å forholde seg til er å sette ca. 1/3 av stolpens lengde/høyde i bakken. NB! – Nederste hull på stolpen (for festing av bunn svill) bør være ca 10 cm (4”) over bakken.
   

 2. Grav hullet ca. 15 cm (6 ”) dypere enn det som er nødvendig og fyll disse 15 cm med pukk for drenering, før hullet fylles med stolpebetong.
   

 3. Hoved- og port-stolper bør forsterkes ved å legge i aluminiums forsterkning, for ekstra styrke. Hullene i bakken til portstolper kan med fordel gjøres noe større for økt styrke og stabilitet.
   

 4. Fyll inn ca. 15 cm (6”) med pukk i bunnen, for drenering.
   

Installere stolper
 

 1. Etter at pukk er fylt inn, fyll hullet med stolpe-betong.  Sjekk betongens bruksanvisninger for herde-/tørketid.
   

 2. Bank forsiktig ned stolpe i betongen, slik at betongen kommer inn i stolpens hulrom. Bank videre forsiktig ned til du treffer ned til pukken. Sjekk at stolpen er i vater.
   

 3. Installer ende- og hjørne-stolpene først, bind en snor mellom disse stolpene, slik at du får et referanse linje for videre hull som skal graves. Sjekk hele tiden at stolpene er i vater.
   

 4. Før betongen har herdet, sjekk at alt ser riktig ut og gjør de nødvendige justeringer.
   

 5. La betongen få herde i henhold til betong-produsentens anbefalinger før videre montering.
   

Montering av paneler
 

 • Levegger
  Først monteres bunnsvillen m/aluminiums-forsterkningen i stolpens utsparingshull. Deretter sett panelene sammen i utsparingen i bunnsvillen. Dernest monteres toppsvillen i nest-øverste utsparingshull. Til slutt monteres topp-delen av gjerdet.

 • Heste-gjerder
  Monter svillene i stolpenes hull-utsparing.

 • Stakitt-gjerder
  Først festes bunn- og topp svillene i stolpeutsparingene. Husk at bunnsvillen forsterkes med aluminiumsprofilen! Dernest monteres stakittdelene i utsparingene for disse.

 • Rekkverk
  Monter seksjonen ferdig på bakken. Monter så denne seksjonen i stolpehullene.

Installasjonsveiledning for montering av utenpå-liggende metall føtter

Installasjonstilbehør
 

Lim toppene til stolpene på ved bruk av Sikaflex eller lignende lim. Må være frostsikker!

Installasjon av (evt.) port
 

 1. Åpningen for evt. port mellom 2 stolper må være minst 3,2 cm ( 1 ¼”) bredere enn selve porten, men vi beregner gjerne 5 cm slik at du har tilstrekkelig rom til hengsle og «luft».   Toppsvillen på porten bør flukte med toppsvillen på gjerdet, og porten bør monteres minst 5 cm (2”) over bakken.
   

 2. Dersom stolpene til porten støpes fast i bakken, benyttes en aluminiumsprofil inni porten som forsterkning og for å gi feste til skruene for hengsler/beslag. Det samme gjelder for levegg. Når stolpene skal stå på en murkant eller tilsvarende, benyttes lange metallføtter (85 – 115 cm, avh. av modell).
   

 3. Bruk vedlagte hengsler og låseskruer for å feste porten.

Detaljerte veiledninger

Installasjon/montering av Rekkverk (NG-11N-modeller)

Installasjon/montering av Stakitt (NG-04/05/06/07)

Installasjon/montering av Levegg (NG-14N/NG-15N/NG-15D/NG-16N/NG-17N)

Installasjon/montering av Feste betong/mur/tre

Installasjon/montering av Skrå-føtter

Installasjon/montering av Port (NG-04/06/11)

Installasjon/montering av vinkler og buer

Installasjon/montering av trapp

Video eksempel av stolpemontering

Video eksempel av rekkverkmontering

bottom of page