top of page

God investering

Bruk av gjerder og rekkverk i vinyl - en investering i og for oss selv

For de fleste er kjøp av bosted den desidert største investeringen som gjøres i løpet av ens liv. I dagens økonomiske marked er det nødvendig, og viktig, at det benyttes produkter av høy kvalitet. Den kanskje største mulighet, sett fra en huseier, eller fra en potensiell kjøper sin side, er verdien av husets eksteriør og utemiljø. Et pent gjerde - likeså rekkverk - kan betraktelig øke verdien av hjemmet samt tilby en behagelig og god livskvalitet. Et holdbart og lite vedlikeholdskrevende utemiljø som tilbyr både en skjermet privatliv eller/og sikkerhet er et viktig faktor for bl.a. vår trivsel.

Det er heller ingen bakdel at våre produkter tar seg like pent ut fra begge sider – på grunn av produktenes smarte utforming! Faktisk er der ingen bakdel...!  Dette innebærer at du og naboen som du evt. har en felles grense med, kan spleise på et pent gjerde – hvor begge har identiske gjerdefasader å se på!  Her kan vi snakke om full glede – til halv pris – for begge parter!

Vinylens fordeler

Polyvinylklorid, også kjent som PVC, eller ofte omtalt som vinyl, finner flere og flere anvendelser i vår hverdag. Lang levetid, god holdbarhet og tilnærmelsesvis vedlikeholdsfritt gjør vinyl til et attraktivt materiale å anvende til en lang rekke formål og produkter. Vinyl hverken forvrenges/vris, deles, sprekker eller slår seg, og er upåvirket av klimatiske forhold som kulde og varme, regn, is eller snø. Det er også UV-resistent! Det faktum at vinyl ikke behøver males, beises eller overflatebehandles forøvrig, gjør vinyl velegnet som råmateriale for bl.a. vinduer, dører, utvendig huskledning, takrenner, vann- og sanitærrør osv. Dette innebærer store fordeler for huseiere som har mindre tid til kostnads- og tidskrevende vedlikeholdsarbeid!

bottom of page