top of page
20160902_190455_resized.jpg

GJERDEGUIDE

Med denne guiden vil vi hjelpe deg til å finne det riktige gjerdet for deg.

Gjerde typer

Vi skiller på gjerde typer gjerne på bruksområder. Lenger ned på siden finner du mer utfyllende informasjon om de forskjellige typene.

G5.jpg

Rekkverk

Brukes gjerne i f.m. terrasse og/eller uteplass

stakitt buet 4.jpg

Stakittgjerde

Brukes gjerne i f.m. hagen og tomte-avgrensninger

norgesgjerde-leveggpanel-gra.jpg

Levegg/høygjerde

Brukes gjerne i f.m. hagen og evt. tomte-avgrensninger hvor en ønsker å begrense innsyn og/ eller støy. 

Kan også brukes i kombinasjon med enten stakittgjerde eller rekkverk

Montering

I praksis anbefaler vi 3 muligheter for montering av gjerder/rekkverk:

  1. Montering i jord/betong.  

  2. Montering på mur, murkant.  

  3. Montering på tre-platting/terrasse 

 

Vi anbefaler ikke montering i jord uten bruk av betong!  Dette skyldes at evt. jord-masse som komprimeres/trykkes «fast» rundt stolpe blir sjelden godt nok holdbart over tid og stolpe vil kunne løsnes.  Montering med jord-spyd – holder heller ikke, av ovennevnte grunn.

 

​Her har vi skissert opp noen momenter/punkter som De bør ta i betraktning i f.m. installasjon/montering av gjerde.

 

Det kan være fornuftig å ha undersøkt følgende på forhånd:

 

  • Kjennskap til byggeforskrifter, gjerde/nabo-loven vedr. høyder, avstand til grenser, etc.  Vi gjør oppmerksom på at noen kommuner, borettslag, vel-foreninger etc. kan ha etablert egne regler!

  • Kjennskap til el- og telekabler, vannrør etc. i bakken innen evt. graving påbegynnes.

  • Kjennskap til egne tomtegrenser.

Våre gjerder

Klikk på fanen under om du vil lese mer informasjon om rekkverk, stakitt eller levegg.

G5.jpg
Rekkverk

Et godt rekkverk skal være stabilt og beskyttende samtidig som det skal fremstå som pent og stilfullt. Vi fører modeller som passer enhver boligtype og behov.

Et rekkverk kjennetegnes ved bruk som følgende:

 

Iflg. Byggeteknisk foreskrift (TEK17) § 12-15. Utforming av rekkverk

(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt, og skal utformes slik at det forhindrer klatring.

Veiledning til første ledd

Hensikten med kravet er at personer ikke utsettes for fall over eller sammenstøt med rekkverket, og at barn ikke lett kan klatre over. 

Der det bare kreves håndløper etter §§ 12-14 og 12-16 kan understøttelsen utformes uten hensyn om krav til sikring mot klatring, selv om understøttelsen ser ut som et rekkverk. Dette gjelder for eksempel der en rampe følger terrenget i et uteoppholdsareal med krav om universell utforming, hvor det er krav om håndløper, men ikke krav om sikring mot fall. 

 

Preaksepterte ytelser

  1. Liggende spiler eller lignende som gjør det enkelt for barn å klatre, må unngås dersom ikke rekkverket utformes slik at det blir umulig å klatre over, for eksempel med et kraftig overheng eller tildekking på innsiden.

  2. Ved bruk av glassfelt i rekkverk må det benyttes glass som både hindrer skade hvis glasset knuses ved sammenstøt og hindrer fall gjennom glasset.

 

(Iflg. dagens krav til nybygg er minimumshøydekrav for rekkverk 1,0m. Der hvor det er fra tidligere brukt rekkverk med 0,9m’s høyde (tidl. høydekrav)- kan en fortsatt benytte denne høyden med tanke på reparasjon, utbytting og/eller vedlikehold av eksisterende rekkverk.)

(2) Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 1,0 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos.

 

(3) Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde

a) minimum 1,2 m der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m

b) minimum 1,0 m der nivåforskjellen er inntil 10,0 m.

(4) Nivåforskjeller til terrenget eller underliggende plan som er mindre enn 3,0 m kan sikres på annen forsvarlig måte enn med rekkverk.

(5) Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For rekkverk over 1,0 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk. Den horisontale avstanden mellom en bygningsdel og det utenpåliggende rekkverket skal være maksimum 0,05 m.

Kravet om maksimum horisontal avstand 0,05 meter mellom bygningsdel og rekkverk skal motvirke at personer kan sette foten    ned i åpningen.

Norgesgjerde's rekkverk oppfyller gjeldende sikkerhets-krav til dimensjonering og utførsel. Våre rekkverk leveres i 1,8 m’s lengde (beregnet fra senter-stolpe – til senter-stolpe).

 

Våre 4’’ x 4’’ rekkverks-stolper er både smekre, solide og sikre!

Norgesgjerde har en innlagt aluminiumsprofil i den nedre horisontale tverrliggeren (for ekstra sikkerhet), og dessuten en tilsvarende aluminiumsprofil i den øverste horisontale tverrliggeren – noe som ikke de fleste andre leverandører har, som standard!

Rekkverk-guide-skisse-norgesgjerde.png
bottom of page