top of page

Miljøhensyn

  • Vinyl- (PVC) gjerder, rekkverk og terrassegulv som bygningsmaterialer er relativt nytt for oss her i Skandinavia, men har vært i bruk siden 1970-årene, hovedsakelig i USA.

  • Vinyl er det 3. mest benyttede plastråvaren i verden.

  • Økologisk sett er vinyl ikke skadelig for naturen og regnes derfor som inert (det lekker ikke ut noe eller inngår i noen forbindelser med andre stoffer).

  • Vinyl er ikke brennbart.

  • Bly, – eller andre typer tungmetaller – tidligere brukt som stabilisator i vinyl – er for lengst forbudt og har ikke vært i bruk på mange år.

  • Vinyl kan regnes som et grønt byggemateriale. Produksjonen av vinyl er energieffektiv. Av ulike plasttyper er vinyl den plasttypen som krever minst energi å produsere. Vinyl består i hovedsak av ca. 50 % klorid, fra alminnelig salt, og 50 % hydrokarboner fra naturgass.  De fleste andre plasttyper produseres av 100 % hydrokarboner. Produksjon av Aluminium f.eks., bruker inntil 3 ganger mer energi i produksjonen – i forhold til vinyl.

  • Enkelte vil hevde at trevirke må være bedre, fordi det er et naturprodukt. Faktisk er det motsatte tilfelle, fordi vinyl har en holdbarhet som langt overstiger treets.  Jo lengre tid det går før et produkt behøver skiftes ut, jo bedre vil dette være for miljøet. Det går med en god del maskineri, energi, transport og bearbeiding for hver gang et tregjerde eller rekkverk i tre skal skiftes ut.  Faktisk er det slik at et tregjerde (selv med riktig vedlikehold) vil kunne påregnes å skiftes ut/erstattes 6 til 7 ganger, mens vinylgjerdet står fremdeles etter 1. gangs installasjon.

  • Vinyl trenger ikke, i motsetning til tre, impregnering eller behandling mot råte. Heller ikke beising, maling eller andre former for overflatebeskyttelse mot værbelastninger er nødvendig.

  • Innsamling og gjenbruk/resirkulering av vinyl (PVC) samt andre plasttyper er satt i system de fleste steder. All vinylavfall fra eget produksjon leveres, selvsagt, til gjenbruk/resirkulering.

  • Våre produksjonspartner(e) er også opptatt av miljøet, med å bl.a. redusere energibruk, emballasje samt resirkulering/gjenvinning osv. Vi ønsker å være en del av løsningene – ikke en del av problemene!

bottom of page