top of page

Vedr. ulovlig markedsføring mot blant annet oss

Oppdatert: 25. apr. 2019Norgesgjerde® AS har, sammen med en annen aktør i markedet (Vindex® AS), klaget inn firmaet Kystgjerdet AS til Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) om kjøp av kjennetegn som søkeord er en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25, og om et etterlignet slagord er brukt i strid med samme bestemmelse, samt om markedsføring av flyttesalg er i strid med markedsføringsloven § 26.

 

Norgesgjerde AS (Norgesgjerde) og Vindex AS (Vindex) er leverandører av gjerder, rekkverk og terrasser. Norgesgjerde ble stiftet i 2010. Høsten 2018 oppdaget de at Kystgjerdet dukket opp på søk på hhv. «Norgesgjerde» og «Vindex» på Google.

Kystgjerdet AS driver i samme bransje som Norgesgjerde og Vindex.

I tillegg annonserte Kystgjerdet med «Flyttesalg – 20% rabatt» over en lengre periode og benyttet slagordet «Mal mindre, lev mer», mens Norgesgjerde har benyttet slagordet «Lev mer, mal mindre».


 

Klagerne la til grunn at Kystgjerdet hadde kjøpt søkeordene «Norgesgjerde» og «Vindex» på søkemotorene Google, Bing og Smarter. De tilskrev Kystgjerdet og ba dem endre praksis.

Kystgjerdet avviste ikke påstandene, og sa de skulle etterkomme anmodningen, men det er uklart for klagerne hvor lenge denne praksisen har vedvart og i hvilken grad den er opphørt.

Kystgjerdet har påført klagerne betydelig omsetningssvikt ved å bruke «Norgesgjerde» og «Vindex» som skjult døråpner for nettrafikk til egne sider.

Slikt kjøp og bruk er i strid med markedsføringsloven § 25 som stridende mot god forretningsskikk. Det vises til tidligere avgjørelser fra NKU, og særlig avgjørelsen 12/2012 –Teppeland som er sammenlignbar.

 

Uansett synes den konkrete forvekslingsfaren å være større i herværende sak. «Norgesgjerde» fremgår i overskriften på en annonse som lenker til kystgjerdet.no og Kystgjerdet bruker «Norgesgjerde» aktivt i sine annonser. Dette kan medføre fare for at forbrukeren forledes til å tro at Kystgjerdet og Norgesgjerde er samme selskap. Kystgjerdets snylting synes ikke å være

2 (5)

opphørt. Norgesgjerde provoserer fremlagt avtaler med relevante søkemotorer og oversikt over betalte søkeord.

Kystgjerdet markedsførte «flyttesalg» i 6 måneder, og det fremstår som lite sannsynlig at de har vært i en flytteprosess over en så lang periode. Dersom dette ikke dokumenteres fremstår markedsføringen som feilaktig og ikke reell, og er villedende og i strid med markedsføringsloven § 26.

 

Norgesgjerde AS er selvsagt for fri konkurranse – såfremt konkurrenter ikke handler i strid med god forretningsskikk etter markedsføringslover. Les hele saken her.

Comments


bottom of page